סרטוני וידאו

  • על הספר השביעי: "מסלול המראה לקומה המאה – להשיג את הלא ייאמן":

https://www.youtube.com/watch?v=xOp3A8OW-lg – סרטון 1 על ההתחלה. 7:40

https://www.youtube.com/watch?v=ac2VZowWkIA&t=19s – סרטון 2 על התכלית הקיומית. 10:21

https://www.youtube.com/watch?v=OQzgtLveiXA – סרטון 3 על חובות המשימה. 8:55

https://www.youtube.com/watch?v=oqdHbK0TuuQ&t=15s – סרטון 4 על הטכנולוגיה האוטופואטית. 11:26

https://www.youtube.com/watch?v=MTIH4KjMXvs&t=24s – סרטון 5 על ארגוני המחר החדשים. 9:35

https://www.youtube.com/watch?v=u_Lv09Bj4vk&t=8s – סרטון 6 על הצלחה. 7:26

כנס השקת הספר: מסלול המראה:

מסלול המראה אל העבר העוצמות של הקומה ה-100:

https://www.youtube.com/watch?v=4hUHP_–jwI
https://www.youtube.com/watch?v=pm5R9SOh9os
https://www.youtube.com/watch?v=S-Z1uQOlt24

הצטרף לקהילה