הגישה המהותית של כל התוכניות שלנו:
·      נקודת המוצא: כולנו מערכות אוטופואטיות (self-creation)   שבוראות ויוצרות את עצמנו ואת מציאות קיומנו, כל יום מחדש, תוך כדי טיפוס לקומה הגבוהה הבאה.
·      הכול צפוי (הנתיב האבולוציוני) והרשות נתונה לעשות תיקון או קלקול.
·      השורשים/הסיבות/הגורמים לכל הבעיות, הקשיים, המחלות שלנו בעולם הגשמי, נובעים מהנתק הקיים בין שמיים לארץ, בין רוחניות לארציות, בין אמת מוחלטת לאמת חור מנעול. לכן, התיקון המהותי יושב על היכולת להרחיב את "חור מנעול" התודעה, לפתוח צופני ארכיבים, לדעת את האמת הפנימית והחיצונית כאחד.
·      מחשבת הבריאה ממנה הכול נובע היא מחשבה אחת שלמה:  הרצון להשפיע – לתת לבריאה כולה שפע מהנה ומיטיב = אהבת-אמת.   
·      המאפיין המרכזי של כל העולמות/כלים/גופים הוא מנועי התנועה שלהם: אמונה – רצון – מחשבה – מצפון.
·      אין אבולוציה (שינוי צורה, זיכוך הכלים/גופים) אלא בתוך ניהול מערכת היחסים בין אורות (מציאות אונטולוגית, שורשים),  לבין כלים/גופים (מציאות אפיסטמולוגית, השתקפויות, ענפים).
·      כל התנאים שאנחנו מקבלים בחיים אלה, לטוב ולרע, הם כדי להביאנו לסיים את האבולוציה שלנו ולהשתכן בקומה ה-100 כיצורי אנוש אמיתיים. 
·      חובות המשימה (התיקונים): צמיחה, התחדשות והשתנות הן הלקוח היחיד (כוח מושך, תיקון הרצון)…התכללות היא העסק היחיד (כוח מחבר, תיקון המצפון)…החיים הם הרווח היחיד (כוח דוחף, תיקון המחשבה).

 

כל התוכניות שלנו מובילות לתוצאות דרמטיות בשורה העליונה המשפיעה על תוצאות השורה התחתונה.

שורה עליונה:

מצוינות: אני מלא באור של טוב, שפע, ברכות, שמחה, אהבה, חסד, ענווה, סובלנות, אורך רוח, חמלה, קבלה – נתינה (הכלי שלי שלם ולא מחורר).

מצוינות: השגתי את הקומה ה- 100 ומממש את השלם שאני.

מצוינות: הפכתי לאוטוריטה עוצמתית ומשמעותית שראשה בשמיים ורגליה נטועות עמוק באדמה (פרקטי, רלוונטי).

מצוינות: ההגה לחיי בידי ואני פועל ממקום של חופש אמיתי (חתכתי השפעות, במיוחד של האגו).

מצוינות: אני פועל ממקום מאוזן.

חדשנות: אני בהבנה מלאה של שורשי הדברים במקום ברסיסי אמת, לכן מתמקד בחשוב ובנכון (דיוק) בתהליכי קבלת החלטות.

חדשנות: אני בורא מחר חדש בכל יום מחדש במקום להגיב לסביבה.

חדשנות: אני יוצר ערך מוסף שלא היה קודם לכן (מה שהיה בלתי אפשרי).

חדשנות: מפתן הזיכרון שלי התרחב וכך גם עוצמת התודעה – מחשבה – מוח – רצון: חושב אחרת – רואה אחרת – משיג אחרת.

גמישות: פתוח להשראה, ליצירתיות ולהמצאתיות.

מעורבות: מעורר אנשים בתוך מרחב שותפות איכותי ביחסים למען טובת המכלול.

 

תוצאות בשורה התחתונה:

  • רווח.
  • פחות תגובתיות לאירועים, לסביבה, למתחרים – יותר ניטרליות.
  • פחות רגשיות מקבעת, מותנית, שופטת, מעוורת – יותר רציונליות.
  • פחות גליות של ups & downs – יותר יציבות.
  • פחות מאמץ שמתמקד בשינוי חומר, אנשים, תכנים – יותר תנועת טיפוס.
  • פחות זמן (שינוי לוקח זמן…) וזמן תגובה – יותר אנרגיה, חיות, ריכוז, גמישות.
  • פחות משאבי חומר – יותר שדות מגנטיים (המשפיעים ביותר).